My Blog List

Friday, 22 April 2011

Tips Ke Lima: Tahu Bagaimana Cara Orang Arab Berfikir


Cara Penterjemahan Pondok Paling Mudah Dan Praktikal

             Harus tahu bagaimana cara orang Arab berfikir, bagaimana tu? Pada tips yang ke lima ini saya akan menerangkan kepada anda bagaimana cara orang Arab berfikir agar frasa ayat yang ingin kita bina itu tersusun elok dan dapat difahami.

             Jika anda ingin membina frasa ayat dalam bahasa Arab dan anda cuba untuk menterjemahkannya dari bahasa Melayu ke bahasa Arab sudah pasti ayat tersebut akan jadi tunggang terbalik susunan ayatnya sekaligus sukar untuk difahami maksud yang ingin anda sampaikan.

             Tips kali ini saya akan berikan beberapa contoh frasa ayat beserta makna setiap kalimah Arab dan saya juga akan membantu anda untuk memahami bagaimana menjadikan ia ayat yang betul dan dapat difahami.

Cuba anda perhatikan beberapa contoh di bawah ini dan perhatikan susunan ayatnya.

عًلِيٌ رَكَضَ إلَى السَّيَّارةِ
السَّيَّارَةِ
إلَى
رَكَضَ
عَلِيٌ
the car
to
ran
Ali
kereta
ke
telah berlari
Ali


1.     Penggunaan Kata Nama/ اسم /Nouns boleh diletakkan pada awal ayat seperti contoh di atas.

أحْمَدُ فَتَحَ البَابَ
مفعول به
فعل ماض
اسم
البَابَ
فَتَحَ
أحْمَدُ
Object
Verb
Nouns
The door
opened
Ahmad
Objek
Perbuatan
Kata Nama
pintu
Telah membuka
Ahmad

2.Begitu juga dengan susunan (Kata Nama-Perbuatan-Objek /Nouns-Verb-Object /  اسم-فعل-مفعول به ) Kata Nama dijadikan sebagai kata awalan atau perkataan yang pertama sekali dalam ketiga-tiga bahasa ini.

فَتَحَ عَلِيٌّ البَابَ
مفعول به
اسم
فعل
البَابَ
عَلِيٌّ
فَتَحَ مضارع
Object
Nouns
Verb
the door
Ali
Opened
Objek
Kata Nama
Perbuatan
pintu
Ali
Telah membuka

3.Jika anda perhatikan contoh yang ke tiga di atas, Kata Perbuatan telah dijadikan sebagai kata awalan. Jika dalam penggunaan bahasa Arab ia boleh berlaku iaitu kalimah فعل  mendahului kalimah اسم tetapi susunan ini tidak berlaku dalam bahasa Melayu dan Inggeris; Telah membuka  Ali pintu @ Opened Ali the door. Bunyinya amat janggal sekali bukan?

يَفْتَحُ عَلِيٌّ البَابَ
مفعول به
اسم
فعل
البَابَ
عَلِيٌّ
يَفْتَحُ
Object
Nouns
Verb
the door
Ali
Opens
Objek
Kata Nama
Perbuatan
pintu
Ali
Sedang membuka

4.Susunan ayat di atas juga adalah betul dalam penggunaan bahasa Arab untuk waktu perbuatan yang sedang dilakukan/ فعل مضارع / present tense, tetapi tidak boleh digunakan dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris: Sedang membuka Ali pintu.

افْتَحِ البَابَ
مفعول به
 فعل أمر
البَابَ
افْتَحِ
Object
Verb (jussive)
the door
Open
Objek
Perbuatan
pintu !
Buka

5.Dalam contoh yang ke lima di atas ia boleh diterima oleh ketiga-tiga bahasa Melayu, Arab dan Inggeris iaitu ketika ayat perintah/ فعل الأمر / jussive-objek/ مفعول به /object; “Buka pintu !” 

Masih ada 20 contoh baki pola ayat yang harus anda pelajari tetapi bukan di sini kerana jika anda ingin mengetahui jenis pola ayat yang 20 tersebut anda harus hadir ke kelas dan belajar dengan berguru. 

Untuk huraian dari keseluruhan contoh di atas dan kesimpulannya sila baca dalam tajuk kecil yang berikut. Sila gali lagi apakah rahsianya.

Kisah Dari Pondok Buruk Itu….. 

Maka telah dipukul akan Ali itu oleh Ahmad”  bunyinya macam kelakar sahaja. Hati kecil saya tertawa sewaktu duduk di serambi masjid sambil mendengarkan pengajian Kitab Nahwu Al-Wadhih yang sedang dibacakan  oleh bapak Sutrisno di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Indonesia pada 10 Setember 1993 masih terpahat jelas di ingatan saya. Ketika itu saya  berumur 13 tahun.

             Saya merupakan pelajar lepasan sekolah pondok di Pondok Pesantern Sirojuth Tholibin, Brabo di Jawa Tengah Indonesia. Saya telah di hantar oleh ibu dan bapa saya atas pilihan dan kehendak dari diri saya sendiri dan bukan paksaan.


             Sebahagian orang-orang lama mereka lebih mesra menyebut dengan panggilan Tanah Jawa. Mungkin saya boleh istilahkan pusat pengajian ilmu agama Islam yang berkembang pesat bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan ini sebagai satu institusi pendidikan yang hebat.

             Bukan untuk membanding-bandingkan sistem pondok di Malaysia  dengan di Indonesia atau Selatan Thailand, tetapi melalui pengalaman saya masing-masing memiliki pendekatan masing-masing dalam menggembeling para santri dan pelajar mereka dalam mendalami ilmu agama Islam.

             Contohnya di Indonesia pengajian pondok pesantren tradisional amat berbeza dengan pesantren moden. Jika pondok moden serba serbi lengkap dan dibawah tajaan yayasan dan silibus yang digunakan juga bersiatem dan banyak yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Manakala pondok tradisional ia masih mengekalkan cara lama yang dibawa oleh para ulamak yang terdahulu demi melestarikan  tradisi pengajian pondok agar ia dapat diwarisi untuk generasi yang akan datang.

             Anda pernah mendengar istilah kitab kuning? Istilah ini digunapakai oleh orang kita di Malaysia merujuk kepada kitab-kitab pengajian yang digunakan di pondok-pondok khasnya di Nusantara. Jika di Indonesia ia disebut Kitab Gundul (botak). Kenpa botak? Kerana kitab tersebut adalah kitab arab yang tiada baris hanya tulisan sahaja. 

             Walaupun kosong tanpa baris tapi pelajar-pelajar pondok boleh membaca dan menterjemahkannya dengan sebuatan baris yang betul kerana mereka telah belajar  dan diajar dengan ilmu Nahwu dan Shorof dari kitab asas sekecil Matan Imrithi sehingga Syarah Kitab Ibnu A’qil Ala Alfiyyah Ibnu Malik. 

             Selama 5 tahun belajar di Tanah Jawa saya berasa teruja kerana berpeluang untuk belajar dangan satu sistem yang begitu praktikal dan saya juga telah dianugerahkan dengan guru-guru yang berkaliber. Saya berasa amat bersyukur kerana saya juga telah diberikan kelas-kelas private untuk belajar ‘one to one’ dengan guru yang terpilih sahaja oleh Bapak Kyai Hj.Baidlowie Hj. Shamsuri selaku pengetua pondok. Keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada mana-mana santri pun sebelum ini.

             Kini sudah 11 tahun saya tinggalkan Tanah Jawa yang telah meninggalkan 1001 kisah suka dan duka yang tidak ternilai harganya dalam lembaran sejarah hidup saya.  

“Ya Allah, Eangkau ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapaku dan guru-guruku…..”Amin

Impak Bahasa Kitab Pondok Lama

             Narratiwat, Yala (Thailand), Pondok Bukit Jong (Terengganu), Pondok Penanti (Pulau Pinang), Pasir Tumboh (Kelantan), Gontor, Tebu Ireng (Indonesia) adalah antara pondok-pondok yang terkenal denagn pusat pengajian agama Islam yang telah banyak menyumbangkan jasanya kepada masyarakat di seluruh Nusantara.

             Jika dikaji ada banyak persamaan gaya dalam penyampaian ilmu dari tok guru kepada para muridnya dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Pada mulanya pengalaman saya mengikuti pengajian kitab kuning adalah amat sukar dengan Nahwu dan penterjemahan setiap kalimah kedalam bahasa Indonesia. Walau sudah dibaca sempurna keseluruhan ayat tapi saya masih sukar memahaminya.
             
 Para tok guru menggunakan kaedah lama seperti contoh ayat yang tuliskan di awal tajuk Kisah Dari Pondok Buruk Itu….. Ayat yang tidak tersusun itu membuatkan saya bingung. Tapi saya pelik bagaimana semua pelajar boleh faham tetapi bukan saya. Tetapi apabila saya mentelaah dari kalimah ke kalimah, dari pola ayat dan seterusnya, saya dapati ada cara yang lebih mudah untuk memahaminya. 

             Sebagai contoh; ( مَرَرْتُ بِزَيْدٍ )  jika mereka yang tidak tahu cara memberikan maksud ayat di atas mereka akan memaknakan contoh tersebut dengan ; “Saya telah berlalu dengan Zaid”. Ayat tersebut telah diterjemahkan dengan makna yang tidak tepat dan telah memberikan fahaman yang salah. Maksud ayat tersebut bukan saya lalu bersama-sama Zaid tetapi terjemahan yang sesuai adalah “Saya telah terserempak dengan Zaid”. Saya berjalan berseorangan dan tiba-tiba terserempak dengan Zaid.

             Jika dalam memberikan makna pada setiap kaliman dan kemudian anda cuba terjemahkannya kedalam bahasa Melayu anda akan dapati ayat tersebut tidak tersusun, tetapi jika anda memahami pola ayat tersebut dan tahu bagaimana mengolah ayat dengan maksud yang tepat maka anda akan mencapai maksud susunan keseluruhan ayat tersebut dengan tepat.

             Tapi bagaimana pelajar-pelajar pondok boleh faham dengan terjemahan ayat yang terbalik. Sewaktu saya mula-mula menjejakkan kaki ke Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin dulu, saya telah diberikan sebuah buku kecil yang mengandungi lapan muka surat. Terdapat di dalamya jadual dan panduan yang perlu dihafal dan difahami penggunaan kod-kod Nahwu seperti ( م ) adalah symbol bagi mubtada dan ( خ ) adalah symbol bagi khobar mubtada dan ( ص ) adalah singkatan bagi sifat yang telah diterjemahkan dan disesuaikan dengan bahasa jawa. 

             Jadi apabila tok guru membacakan kitab Arab tanpa baris, dia akan menyebut perkataan Arab tersebut dengan (  مُحَمَّدٌ ) utawi Muhammad (dalam bahasa jawa) bermaksud mubtada’ dan dengan pantas pelajar meletakkan simbol ( م ) pada kalimah Muhammad dengan baris hadapan kerana mubtada’ marfu’ dengan dhommah.

            Mungkin agak sukar untuk dijelaskan di sini kepada sesiapa yang tidak pernah mengikuti pengajian  di pondok kerana banyak lagi simbol-simbol Nahwu yang telah disistemkan menjadi kod untuk memahami makna setiap perkataan dan perubahan barisnya. 

Penjelasannya ada diterangkan di dalam kelas saya.

No comments:

Post a Comment